Resultat 2020

 

Niebuhr Gears leverer et tilfredsstillende resultat for 2020.

Efter et turbulent og Corona-påvirket 2020, præsenterer Niebuhr Gears et tilfredsstillende årsregnskab.

Årsregnskab for 2020

Resultatet før skat udgør 12,8 millioner kr. imod 17,9 millioner kr. i 2019. Der er i 2020 samlet investeret 9,9 millioner kr. i produktionsudstyr og automation på koncernens fabrikker i Kina og Danmark. Desuden har Niebuhr i 2020 opkøbt de resterende 25% ejerandel fra IFU af Niebuhr Gears Tianjin, således at koncernen nu er 100% ejer.

Udviklingen i aktiviteter

Efter et meget særpræget år, med ekstrem fokus på Corona og krisestyring, er Niebuhr kommet helskindet igennem den første del af den verdensomspændende krise. Der er i året implementeret mange nye retningslinjer for at sikre en effektiv produktion samt en sikker arbejdsplads. En stabil produktion har været medvirkende til, at Niebuhr Gears har været i stand til at levere bedre end det krise-budget, som blev udfærdiget primo 2020, da Corona for alvor gjorde sit indtog. Både virksomheden i Kina og i Danmark fremviser tilfredsstillende bundlinje, omstændighederne taget i betragtning. Niebuhr Gears har tre forretningsområder:

Process Gears fremstiller tandhjul og transmissionselementer i meget store seriestørrelser på fuldautomatisk og højteknologisk maskinpark, til kunder indenfor blandt andet landbrugssektoren og automobilindustrien, hvor der er behov for store seriestørrelser af transmissionselementer. Dette segment er nu 100% indkørt efter opstarten i 2019, og dermed er der gjort klar til de næste projekter. Forventningerne til dette forretningssegment er store.

Heavy Duty, betjener primært vindmølleindustrien. Niebuhr Gears har igen i 2020 bevaret sin position som verdens største producent at tandhjul til vindmøllernes krøjesystem. Niebuhr Gears har et globalt setup med produktion i både Danmark og i Kina, hvorved Niebuhr Gears kan levere i et kompliceret internationalt marked, hvor toldbarrierer, logistikomkostninger og ”local content” fylder stadig mere hos kunderne. I 2020 er der kommet nye kunder til, og fabrikken i Kina har øget sit salg til det kinesiske hjemmemarked markant.

Industrial Gears fremstiller tandhjul og transmissionselementer i små og mellemstore seriestørrelser, og betjener blandt andet landbrugsindustrien, byggesektoren, transportsektoren og industrien. Efter en årrække med tilbagegang i ”Industrial Gears” segmentet, er tendensen vendt i løbet af 2020, og området oplever nu markant vækst. Der er landet lange aftaler med nye kunder fra Danmark, Tyskland og Sverige, og forventningerne er at denne vækst vil fortsætte.

Forventninger til fremtiden

For alle tre forretningsområder er der forventninger til øget aktivitet. Efter et år med færre investeringer end normalt, forventes det at investeringerne vil stige til normalt omfang, og der budgetteres således med investeringer i størrelsesorden 25 – 30 mio. kr. i løbet af 2021. Disse investeringer vil blive foretaget såvel i Danmark som i Kina. Desuden arbejdes der på en businesscase omhandlende etablering af endnu en ”Heavy Duty” fabrik i Indien. Den endelige beslutning vil blive foretaget inden sommerferien. Produktionen i Danmark har vist sin styrke i Corona tiden, hvor virksomhedens fokus på automation har bevirket, at der kan produceres til samme eller lavere omkostninger end i lavtlønslande. Niebuhr Gears har sikret sig et stærkt kapitalberedskab, således at der kan ageres på de muligheder som kan opstå i markedet i øvrigt.

Fakta om Niebuhr

iebuhr Gears er en ordreproducerende virksomhed, som er specialiseret i fremstilling af komplekse tandhjul til industrien bredt. Virksomheden har produktion i Danmark og i Kina, og beskæftiger cirka 170 medarbejdere globalt. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til denne pressemeddelelse kan besvares ved henvendelse til adm. direktør Rasmus Niebuhr på rni@niebuhr.dk eller på telefon 22 22 11 99.

keyboard_arrow_up