Vi tager ansvar

Niebuhr Gears har en klar CSR-politik

Vi giver den en ekstra tand – også på social ansvarlighed


Hos Niebuhr Gears er vi bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar. Derfor skal alle vores selskaber til hver en tid overholde retningslinjerne i vores CSR-politik (Corporate Social Responsibility). Vi skal naturligvis overholde gældende lovgivning, internationale standarder og menneskerettigheder.

Det er dog ikke nok for Niebuhr Gears. På en række områder har vi defineret spillereglerne for at være samarbejdspartner med os som medarbejder, kunde eller leverandør. Vi vil på alle måder være en troværdig virksomhed, der forener høj etik og moral med professionelle og kommercielle beslutninger.

Vi har udarbejdet en internationalt gældende CSR-politik, der giver klare retningslinjer på følgende områder:

Gældende lov og internationale standarder

Niebuhr Gears vil til hver en tid overholde de gældende love i de lande, hvor vi fremstiller vores produkter. Hvis dansk lovgivning eller internationale standarder foreskriver strammere regler, vil Niebuhr Gears så vidt muligt leve op til dette.

Menneskerettigheder

Vi accepterer de gældende menneskerettigheder. Vi tolererer ikke børnearbejde eller tvangsarbejde i egne selskaber, hos underleverandører og deres partnere. Vi diskriminerer ikke på grund af køn, religion eller seksualitet – og tilstræber at behandle vores medarbejdere retfærdigt i alle aspekter.

Medarbejderrettigheder

Hos Niebuhr Gears har vi beskrevet relevante forhold som fx maksimal arbejdstid, hviletid, løn og betaling ved sygdom og ferie. Vi har beskrevet, hvordan informationerne har frit løb i virksomheden og hvordan vi involverer og engagerer os i medarbejderforhold.

Arbejdsmiljø

Vores arbejdsmiljøindsats har fokus på at forebygge og sikre alle medarbejdere mod sundheds- og sikkerhedsfare på arbejdspladsen. Derfor arbejder vi med følgende:

  • at erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer
  • at minimere ulykker gennem uddannelse, dokumentation af ulykker og beredskabsplaner
  • at udarbejde sikkerhedsdatablade og arbejdsinstruktioner på værtslandets sprog
  • at forsyne alle medarbejdere med det nødvendige sikkerhedsudstyr uden at det giver medarbejderen ekstra udgifter

Miljø

På miljøområdet arbejder Niebuhr Gears med følgende:

  • at sikre et bæredygtigt ressourceforbrug
  • at erstatte farlige stoffer med mindre farlige
  • at undgå unødigt spild
  • at sørge for en sikker håndtering af affald
  • at genbruge affald, hvor det er muligt
  • at nedsætte energiforbruget så meget som muligt

Hos Niebuhr Gears uddanner vi medarbejderne i at håndtere og gennemføre de tiltag, der besluttes at indføre.

Anti–korruption

Niebuhr Gears tolererer ikke korruption, hverken direkte eller indirekte. Vores medarbejdere må ikke tage imod nogen form for bestikkelse og ikke give særlige fordele til kunder, agenter, entreprenører, leverandører, arbejdsgivere eller embedsmænd. Vi accepterer heller ikke bestikkelse gennem mellemmænd eller de såkaldte facilitation payments (mindre betaling der vil fremrykke en beslutning eller aktivitet).

Forståelse for kulturforskelle

Hos Niebuhr Gears har vi forståelse for og tager hensyn til kulturelle forskelle både indenfor og udenfor landegrænserne. Vi tager hensyn til værtslandets kultur og indretter os efter den, når vi repræsenterer Niebuhr Gears i udlandet. Vores medarbejdere bliver uddannet til at kunne begå sig i nogle af de fremmede kulturer, som vi møder i koncernens selskaber.

Lokalt engagement

Niebuhr Gears vil så vidt muligt bidrage positivt til det nærsamfund, som virksomhederne er en del af. Vi vil støtte civile institutioner og udvise engagement i form af donationer, inddrage os i netværk eller udføre frivilligt arbejde til gavn for lokalområdet.

Har du spørgsmål til vores CSR-politik?

Så tag endelig fat i os

Telefon: +45 9660 5050
Email: niebuhr@niebuhr.dk

Kontakt os

keyboard_arrow_up