Kvalitetspolitik

 

ISO 9001


Hos Niebuhr Gears er vi certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO 9001. Vi har dermed forpligtet os til at overholde en række retningslinjer omkring kundetilfredshed, kvalitet, forbedrings-tiltag, leverandørstyring, risikostyring, innovation og produktudvikling.

For os er ISO 9001 certificeringen ikke blot et stykke papir, men et aktivt element i hverdagen. Vi gør en stor indsats for at være på forkant med kvaliteten og bruger det som et værdifuldt redskab på tværs i hele organisationen – og på vores fabrikker i Danmark og i Kina.

Internt i Niebuhr Gears behandler vi hinanden ud fra et ”kunde-til-kunde”-forhold, hvor den ene afdeling/funktion videregiver et produkt til den næste. Ved at stille den næste ”kunde” tilfreds, skaber vi en samlet og stærk værdikæde i virksomheden.

Vores interne processer og vores tilhørende dokumentation skaber gennemsigtighed i alle dele af virksomheden – det er vigtigt for vores kunder. For Niebuhr Gears er ISO 9001 certificeringen med til at opretholde en tillidsfuld relation mellem afdelinger – og mellem Niebuhr Gears og hver enkelt kunde.

Vores kvalitetspolitik er:

Gennem værdibaseret ledelse ønsker Niebuhr Gears at skabe de bedst mulige omgivelser for, at de ansatte trives. Gennem motivation, uddannelse og træning skaber vi rygraden for vores kvalitetssystem:

Vi vil altid levere produkter, der svarer til kundens krav og behov.
 

Niebuhr Gears opfatter certificering efter ISO9001 som et middel til at opnå virksomhedens mål og derigennem sikre overholdelsen af vores politik. Niebuhr Gears holdning er, at de ansatte gennem information og uddannelse danner en viden og forståelse af kvalitetssystemet, hvorved de får den bedste mulighed for at påvirke kvaliteten i en positiv retning.

Alle ansatte opfattes som kvalitetsinspektører med ret og pligt til at deltage i den løbende forbedring af produkternes kvalitet. Niebuhr Gears sørger for, at politikker og mål indenfor kvalitet er velkendt og forstået af alle i organisationen, og at hver ansat forstår vigtigheden af kvalitetssystemet og dets direkte indflydelse på produktkvaliteten og dermed øget konkurrenceevne.

Har du spørgsmål til vores Kvalitetspolitik?

Så tag endelig fat i Kristina

Kristina Winkler
QHSE Manager

Mobil: +45 2261 9804
Email: kwi@niebuhr.dk

Kontakt Kristina

keyboard_arrow_up